Selectează o Pagină

Dispozitie convocare sedinta CL

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA COMUNEI FRĂSINET comuna Frăsinet , str.Șoseaua Gării nr.71,  județul Teleorman , C.U.I. 16380712,  e-mail: primariafrasinet@yahoo.com , tel./fax 0247.433.531   P R I M A R D I S P O Z I Ț I E privind convocarea, de îndată, în ședință...