Selectează o Pagină

Proces verbal sedinta CL

PROCES VERBAL   Încheiat azi 31.03.2020, în cadrul ședinței de lucru a consiliului local. Ședința a fost convocată „de îndată” de Primarul comunei Frăsinet prin Dispoziția nr.19/31.03.2020 în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4), din O.U.G....